Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, které záskavame s vaším dobrovolným souhlasem, při vyplnění webových formulářů nebo ebooků, nepodléhá smluvnímu obchodnímu vztahu. Osobní údaje jsou v tomto případě získávány a zpracovávány podle zákona č. 704/2017 Z.z o ochraně osobních údajů, podle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, který nabývá platnosti 25.5.2018.

Jak je získáme.

V tomto případě se osobní údaje zaznamenávají do naší databáze pouze tehdy, když nám poskytnete souhlas z vlastní vůle, na konkrétní účel, například v rámci registrace přes webový formulář (kde dobrovolně zaškrtnete konkrétní účel).

Na jaký účel mohou vaše osobní údaje použity (pouze v případě vašeho souhlasu), zasílání emailů:

rady, návody, praktické zkušenosti z oblasti cukrové depilace
obchodní nabídky zboží a výrobků, akce

Vyplněním údajů do webového formuláře, vy sami zadáváte podmínky užívání vašich osobních údajů a nám dáváte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracováváme vaše osobní údaje a vy máte možnost, podle zákonných podmínek se odhlásit a Váš souhlas, tak vzít zpět.

V případě pokud při vyplnění webového formuláře, souhlasíte se zasíláním emailů, vaše osobní údaje jsou zaznamenány v naší databázi u zpracovatele, tedy u společnosti Smartselling as, se kterou máme vypracovanou zprostředkovatelskou smlouvu, která podléhá nařízení o ochraně osobních údajů PARLAMENTU A RADY (EU ) 2016/679, kde jejich zpracováváme pouze na konkrétní účel, na který jste nám dali dobrovolný souhlas. Vaše osobní údaje jsou zpracovány na marketingové účely nebo obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to na dobu do odvolání souhlasu z vaší strany.

V případě, že nebudete souhlasit se zasíláním emailů, ani se nestanete naším zákazníkům, budou vaše osobní údaje (jméno, emailová adresa), zaznamenané pouze k odeslání webového formuláře, ebook a potvrzení emailové adresy. Nebudou nikde zaznamenány.

Používáme vaše údaje pouze s vaším dobrovolným souhlasem, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit a my uděláme nápravu. V případě emailové komunikace z odběru emailů můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu na odhlášení uvedeného v zápětí každého emailu. Nebo odesláním sms zprávy.

Odvolání souhlasu

Uživatelé i zákazníci Cukrovadepilace.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

– kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patě každého obchodního oznámení; nebo
– namítat proti zpracování osobních údajů na Cukrovadepilace.cz na e-mailové adrese info@cukrovadepilace.cz nebo na tel.číslo 00421 917 492 545.

Kdo má přístup k osobním údajům

 

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány Remila s.r.o. a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

REMILA s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro naši společnost pro účely a způsobem, které jim stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatelů, jejichž využíváme, patří:

– Websupport a.s. (Správa webu) – v případě řešení problému na webové stránce cukrovadepilacia.sk, mají přístup k údajům
– SmartSelling a.s. (Nástroje pro on-line marketing) – Jméno, Příjmení, Adresa, Email, Telefon

Jak dlouho údaje zpracováváme

 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány a evidovány po celou dobu, po kterou trvá váš souhlas s jejich evidování a zasíláním emailových nwsletterov, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 5 let. Potom Vás požádáme o udělení nového souhlasu.

Jaké jsou Vaše práva?

 

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Remila s.r.o. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. Blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. Právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

Dále mohou naši zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě okamžitě ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení našich povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů a klademe při jejich zpracování velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze naší strany pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

Kontakt 

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obracet emailem na adresu info@cukrovadepilace.cz, nebo na telefonním čísle 00421 917 492 545. Kontaktní osoba: Mgr. Alica Priečinská