Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách používání těchto stránek a ochraně Vašich údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Ať Vám naše stránky přinesou užitek.

Ochrana osobních údajů je součástí obchodních podmínek podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem stránek je:

REMILA s.r.o., Cukrovarská 320/18, Trenčianska teplá, 914 01

IČO: 47230819, IČ DPH: SK2023806004

Kontaktovat nás můžete:

  • elektronicky na emailové adrese info (zavináč) cukrovadepilacia.sk
  • písomne na adrese: REMILA s.r.o., Cukrovarská 320/18, Trenčianska teplá, 914 01

Tyto informace jsou součástí obchodních podmínek provozovatele stránky www.cukrovadepilace.com a upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.cukrovadepilacia.sk, zákazníky, kteří udělají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen “zákazník”).

REMI s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky:

Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primární jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Cukrovadepilace.com nebo při vytvoření Vaší objednávky.

Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, v případě podnikatele a firmy i IČO a DIČ.

Jaké osobní údaje nám poskytujete:

1. Neregistrovaný uživatel – údaje potřebné pro realizaci objednávky a pro její dodání – Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, Email a v případě firmy nebo podnikatele IČO a DIČ. Údaje jsou v databázi zaznamenány a používány pouze za účelem smluvního vztahu, který vyplývá z realizace objednávky. Osobní údaje se nenacházejí v naší databázi uživatelů.
2. Registrovaný uživatel – údaje potřebné pro realizaci objednávky a pro její dodání – Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, Email a v případě firmy nebo podnikatele IČO a DIČ. Údaje jsou v databázi zaznamenány a používány pouze za účelem smluvního vztahu, který vyplývá z realizace objednávky. Osobní údaje se nacházejí také v naší databázi uživatelů.

Údaje získané prostřednictvím Google Analytic. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili, údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

V případě, že jste při realizaci objednávky souhlasili se zasíláním emailů (čili jste dobrovolně zaškrtli účel na zasílání emailů), vaše údaje jsou používány pouze k účelu, se kterým jste dobrovolně souhlasili a nacházejí se v databázi firmy Smartselling as, se kterou máme vypracovanou zprostředkovatelskou smlouvu, která podléhá nařízení o ochraně osobních údajů PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře a pod.

Na jaké účely zpracováváme vaše údaje?

Pro vyřízení Vaší objednávky, t. j. na plnění smlouvy mezi Remila s.r.o. a zákazníků, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování dat v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.

Pro nabídku našich produktů zákazníkům formou obchodních sdělení využíváme emailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na naší stránce již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Remila s.r.o. v podobě omezeného přímého marketingu. I v tomto případě máte možnost, jak náš zákazník se sám rozhodnout, zda uvedené obchodní oznámení chcete dostávat nebo ne, formou dobrovolného zaškrtnutí účelu v části pokladna, při realizaci objednávky – “Souhlasím se zasíláním emailů – rady a návody, jak správně depilovat a informace o zboží. “Váš souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu (v případě registrace). Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů.

Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-maily v případě, že nám zašlete zprávu na email info@cukrovadepilacia.sk nebo využijete webový formulář, který je součástí zákaznické podpory. Zasláním emailu nebo vyplněním formuláře, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu využíváme pouze na uvedený účel.

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci Cukrovadepilace.com mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

– kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patě každého obchodního oznámení; nebo
– namítat proti zpracování osobních údajů na Cukrovadepilace.com na e-mailové adrese info@cukrovadepilacia.sk nebo na tel.číslo 00421 917 492 545.

Kdo má přístup k osobním údajům

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány Remila s.r.o. a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

REMILA s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro naši společnost pro účely a způsobem, které jim stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatelů, jejichž využíváme, patří:

– přepravní společnosti – Česká pošta, a. s.,
– Websupport a.s. (Správa webu) – v případě řešení problému na webové stránce cukrovadepilacia.sk, mají přístup k údajům
– SmartSelling a.s. (Nástroje pro on-line marketing) – Jméno, Příjmení, Adresa, Email, Telefon
– Facebook – FB Pixel (nástroj na cílení reklamy) -IP adresa, evidence z jakých web.stránok přišel návštěvník …
– Google – Google Analytics – nástroje pro cílení reklamy, statistika) – IP adresa, evidence z jakých web.stránok přišel návštěvník …
– Česká spořitelna a.s. – Jméno, Příjmení, bankovní účet

Ako dlho údaje spracovávame

 

Zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.
Obchodní sdělení jsou zasílány uživatelům a zákazníkům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 5 let. Potom Vás požádáme o udělení nového souhlasu.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.

Jaké jsou Vaše práva?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Remila s.r.o. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. Blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. Právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

Dále mohou naši zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě okamžitě ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení našich povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

 

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů a klademe při jejich zpracování velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze naší strany pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

Kontakt

 

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obracet emailem na adresu info@cukrovadepilacia.sk, nebo na telefonním čísle 00421 917 492 545. Kontaktní osoba: Mgr. Alica Priečinská