Ochrana osobních údajů2018-08-31T07:46:33+00:00

Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách používání těchto stránek a ochraně Vašich údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Ať Vám naše stránky přinesou užitek.

Ochrana osobních údajů je součástí obchodních podmínek podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem stránek je:

REMILA s.r.o., Cukrovarská 320/18, Trenčianska teplá, 914 01

IČO: 47230819, IČ DPH: SK2023806004

Kontaktovat nás můžete:

  • elektronicky na emailové adrese info (zavináč) cukrovadepilacia.sk
  • písomne na adrese: REMILA s.r.o., Cukrovarská 320/18, Trenčianska teplá, 914 01

Tyto informace jsou součástí obchodních podmínek provozovatele stránky www.cukrovadepilace.com a upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.cukrovadepilacia.sk, zákazníky, kteří udělají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen “zákazník”).

REMI s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky:

Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primární jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Cukrovadepilace.com nebo při vytvoření Vaší objednávky.

Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, v případě podnikatele a firmy i IČO a DIČ.

Jaké osobní údaje nám poskytujete:

1. Neregistrovaný uživatel – údaje potřebné pro realizaci objednávky a pro její dodání – Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, Email a v případě firmy nebo podnikatele IČO a DIČ. Údaje jsou v databázi zaznamenány a používány pouze za účelem smluvního vztahu, který vyplývá z realizace objednávky. Osobní údaje se nenacházejí v naší databázi uživatelů.
2. Registrovaný uživatel – údaje potřebné pro realizaci objednávky a pro její dodání – Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, Email a v případě firmy nebo podnikatele IČO a DIČ. Údaje jsou v databázi zaznamenány a používány pouze za účelem smluvního vztahu, který vyplývá z realizace objednávky. Osobní údaje se nacházejí také v naší databázi uživatelů.

Údaje získané prostřednictvím Google Analytic. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili, údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

V případě, že jste při realizaci objednávky souhlasili se zasíláním emailů (čili jste dobrovolně zaškrtli účel na zasílání emailů), vaše údaje jsou používány pouze k účelu, se kterým jste dobrovolně souhlasili a nacházejí se v databázi firmy Smartselling as, se kterou máme vypracovanou zprostředkovatelskou smlouvu, která podléhá nařízení o ochraně osobních údajů PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře a pod.

Na jaké účely zpracováváme vaše údaje?

Pro vyřízení Vaší objednávky, t. j. na plnění smlouvy mezi Remila s.r.o. a zákazníků, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování dat v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.

Pro nabídku našich produktů zákazníkům formou obchodních sdělení využíváme emailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na naší stránce již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Remila s.r.o. v podobě omezeného přímého marketingu. I v tomto případě máte možnost, jak náš zákazník se sám rozhodnout, zda uvedené obchodní oznámení chcete dostávat nebo ne, formou dobrovolného zaškrtnutí účelu v části pokladna, při realizaci objednávky – “Souhlasím se zasíláním emailů – rady a návody, jak správně depilovat a informace o zboží. “Váš souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu (v případě registrace). Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů.

Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-maily v případě, že nám zašlete zprávu na email info@cukrovadepilacia.sk nebo využijete webový formulář, který je součástí zákaznické podpory. Zasláním emailu nebo vyplněním formuláře, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu využíváme pouze na uvedený účel.

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci Cukrovadepilace.com mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

– kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patě každého obchodního oznámení; nebo
– namítat proti zpracování osobních údajů na Cukrovadepilace.com na e-mailové adrese info@cukrovadepilacia.sk nebo na tel.číslo 00421 917 492 545.

Kdo má přístup k osobním údajům

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány Remila s.r.o. a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

REMILA s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro naši společnost pro účely a způsobem, které jim stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatelů, jejichž využíváme, patří:

– přepravní společnosti – Česká pošta, a. s.,
– Websupport a.s. (Správa webu) – v případě řešení problému na webové stránce cukrovadepilacia.sk, mají přístup k údajům
– SmartSelling a.s. (Nástroje pro on-line marketing) – Jméno, Příjmení, Adresa, Email, Telefon
– Facebook – FB Pixel (nástroj na cílení reklamy) -IP adresa, evidence z jakých web.stránok přišel návštěvník …
– Google – Google Analytics – nástroje pro cílení reklamy, statistika) – IP adresa, evidence z jakých web.stránok přišel návštěvník …
– Česká spořitelna a.s. – Jméno, Příjmení, bankovní účet

Ako dlho údaje spracovávame

 

Zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.
Obchodní sdělení jsou zasílány uživatelům a zákazníkům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 5 let. Potom Vás požádáme o udělení nového souhlasu.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.

Jaké jsou Vaše práva?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Remila s.r.o. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. Blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. Právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

Dále mohou naši zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě okamžitě ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení našich povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

 

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů a klademe při jejich zpracování velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze naší strany pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

Kontakt

 

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obracet emailem na adresu info@cukrovadepilacia.sk, nebo na telefonním čísle 00421 917 492 545. Kontaktní osoba: Mgr. Alica Priečinská

Kategorie produktu

Ebook ke stažení zdarma

Více informací po kliknutí na obrázek.

Jak se stát profesionálem

Pro více informací klikněte na obrázek

Hodnocení nákupu

Vaše hodnocení nákupů

★★★★★
5 5 1
Rychlé dodání, spokojenost. Pečlivě zabalené. Líbí se mi možnost prokonzultovat postup či nezdary s cukrovou pastou. Což není obvyklé. Děkuji moc

★★★★★
5 5 1
Velmi rychlé vyřízení objednavky a taktéž odeslání. Komunikace bezproblémová, děkuji za zboží.

★★★★☆
4 5 1
Pasta je skvělá, značku Nadirah jsem zkoušela poprvé až se s ní naučím lépe pracovat, bude to super. Paní Alica je skvělá, vždy chce svým zákazníkům pomoci:)

★★★★★
5 5 1
Pasta je perfektní, bezproblémová manipulace. Balíček vždy dorazí v pořádku a hlavně včas. Děkuji za opět příjemný nákup. Lea

★★★★★
5 5 1
Rychlé dodání, výborná komunikace a vstřícnost. Těším se až vyzkouším.

★★★★★
5 5 1
S cukrovou pastou jsem moc spokojená. Balíček mi přišel rychle a bez problémů.

★★★★★
5 5 1
Výborné, moc doporučuji. Produkty jsou příjemné a kvalitní, ceny příznivé oproti konkurenci. Chválím i zákaznický servis. První balíček mi ztratila pošta. Po bleskové e-mailové komunikaci mi byl obratem bez průtahů zaslán nový :)

★★★★★
5 5 1
Rychle dodani, balení neposkozene. Jsem spokojena.

★★★★★
5 5 1
Můj úplně první nákup tohoto produktu. Jsem velice spokojená, e-shop je velice přehledný, krásně se mi nakupovalo. Při vybírání první cukrové pasty jsem si vybrala tento e-shop hlavně z výborné recenze z youtube kanálu od paní/slečny Patty image, kterou déle sleduji a kde tento výrobek opravdu výborně předvedla a díky tomuto jsem se rozhodla zkusit přímo tento produkt a ničeho nelituji, opravdu je úžasný, první aplikace sice nedopadla podle představ :D ale postupně se to zlepšovalo a teď už to jde samo :) takže za mě určitě doporučuji a až mi balení dojde pořizuji okamžitě další!! :)

★★★★★
5 5 1
Po dlouhé době jsem narazila na pastu, se kterou se dobře pracuje. Dekuji

★★★★★
5 5 1
Vse probehlo naprosto v poradku,rychle zaslani zbozi,nemela jsem vubec zadny problem.

★★★★★
5 5 1
Chce to čas a trpělivost, ale pasta je opravdu skvělá!

★★★★☆
4 5 1
Na videích to vypadá hrozně jednoduše. Když jsem to zkoušela - nešlo mi to moc. Mám se co učit... Jinak služby co se týká jednání, spolupráce a doručení jsou výborné včetně komunikace.

★★★★★
5 5 1
Služby, komunikace obchodu a produkty prostě super! Není co vytknout.

★★★★★
5 5 1
Vzdy nejvic ocenim rychle vyrizeni a prehled o stavu objednavky. Tady jsem mela vse. Urcite nakoupim znovu. Dekuji:)

★★★★★
5 5 1
Vše proběhlo rychle, podmínky dodrženy, respekt k zákazníkovi. Celkově dobrá profesionalita. Děkuji

★★★★★
5 5 1

★★★★★
5 5 1
Veliká spokojenost s dopravou kvalitou výrobku, i výsledkem, cukrová pasta je jako oheň- užitečná jen v rukou toho kdo s ním umí. ale díky návodům a radám je snadné i pro naprostého začátečníka vše zvládnout. Na stránkách najdete základ- jak začít- a pracovat s tím zbytek je na vás mít trpělivost a chuť věnovat tomu čas a péči. Jsem moc ráda že něco takového vynalezli a že jsem se o tom dozvěděla.

★★★★★
5 5 1

★★★★☆
4 5 1

Rubriky

Jak se stát profesionálem

Pro více informací klikněte na obrázek

Ebook ke stažení zdarma

Více informací po kliknutí na obrázek.

Brazilská depilace doma?

Pro více informací klikněte na obrázek

Nejlépe hodnocené produkty

Nákupní košík