Obchodní podmínky
platné od 1. července 2016.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup na internetových stránkách www.cukrovadepilace.com.

Prodávající

REMILA s.r.o.

Mgr. Alica Priečinská
Cukrovarská 320/18
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47230819
IČ DPH: SK2023806004

Tel.: 00421 917 492 545

Email: info(zavináč)cukrovadepilace.cz

Kupující

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si objednává zboží prostřednictvím stránky www.cukrovadepilace.com.

Objednávka a ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující dává souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 428/2002 Z.z. Prodávající jako provozovatel internetového obchodu www.cukrovadepilace.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 428/2002 Z.z. Provozovatel internetového obchodu se dále zavazuje, že v žádném případě neposkytne tyto údaje třetí straně.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky, které je zasláno automaticky vygenerovaným e-mailem objednávkového systému internetové stránky www.cukrovadepilace.com, nebo telefonickým objednáním ze strany kupujícího a následným přijetím objednávky na stranu prodávajícího. Po potvrzení a odeslání objednávky, jsou kupujícímu zaslány na email v přiloženém souboru, i obchodní podmínky.

Osobní údaje jsou informace o uživateli, na základě kterých, je možné uživatele identifikovat.

Provozovatel shromažďuje osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v bezpečné databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře, pomocí moderních technologií, jejichž prostřednictvím zamezil neoprávněný zásah třetích osob. Provozovatel nebude bez souhlasu uživatele poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Uživatel má přístup ke svým osobním údajům a má právo požádat provozovatele o informace a zpracování svých osobních údajů. Pokud se uživatel domnívá, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat provozovatele o vysvětlení, nebo požádat provozovatele, aby tento stav odstranil. Může se jednat o stav blokování osobních údajů, opravu nebo likvidaci osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení a dává žadatelům o registraci návštěvníkům možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit a odhlásit se z každého obchodního sdělení samostatně.

Více informací o ochraně a užívání osobních údajů, které jsou součástí obchodních podmínek, najdete v článku ochrana osobních údajů.

Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit do 12 hodin od jejího potvrzení. Oznámení o zrušení, kupující zašle výhradně e-mailem na adresu: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk. V případě storna objednávky po uplynutí této lhůty, je kupující povinen prodávajícímu, uhradit všechny prokazatelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti se stornováním objednávky.

Informace o zboží

Infromace o cenách, objemu, hmotnosti a vlastnostech zboží se nacházejí na internetových stránkách www.cukrovadepilace.com/eshop/.

Záruční doba zboží je uvedena na obalu výrobků, podle ustanovení výrobců. Zboží je odesíláno vždy v záruční době s dostatečným předstihem jejího skončení.

V případě, že by se stalo, že záruční doba je kratší než 3 měsíce, bude kupující předem seznámen s touto skutečností. Následně se může rozhodnout, zda daný zboží vezme nebo ne, za zvýhodněných podmínek.

Platební podmínky

Kupující provádí platby v českých korunách. Za objednané zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

Bankovním převodem – za objednané zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet a po připsání platby na náš účet, Vám bude zasláno zboží nejpozději do 10 dnů.

Účet v CSAS: CZ77 0800 0000 0043 5211 2389, SWIFT: GIBACZPX

Dobírkou – platba při převzetí zboží

 • Online platební kartou. Služba je poskytována společností ComGate Payments, a.s.

  Při výběru této možnosti budete po odeslání objednávky přesměrováni do zabezpečené platební brány, kde zadáte údaje vaší platební karty. Po potvrzení platby vám bude částka odepsána z účtu a budete přesměrováni zpět od eshopu.
  Reklamace a dotazy k online platbám: můžete přímo kontaktovat společností ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 • Online bankovní platbou. Služba je poskytována společností ComGate Payments, a.s.

  Při výběru této možnosti budete po odeslání objednávky přesměrováni do zabezpečené platební brány, kde se přihlásíte do banky a už budete mít předpřipravené údaje k zaplacení. Po potvrzení platby vám bude částka odepsána z účtu a budete přesměrováni zpět od eshopu.
  Reklamace a dotazy k online platbám: můžete přímo kontaktovat společností ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

Doprava, poštovné a balné

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, že je nová, v originálním balení a je nepoškozená. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo od smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dnů od přijetí objednávky. Za opožděné dodání zboží nebo poškození zboží ze strany České pošty prodávající neodpovídá.

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zaplatit ho podle dohodnutých platebních podmínek v době přijetí objednávky, na stranu prodávajícího.

Objednané zboží je přepravováno prostřednictvím České pošty.
K ceně zboží účtujeme následující poplatky:

Poštovné a balné – 85,00 Kč

Přeprava zboží odeslána do jiných zemí je platná podle ceníku České pošty pro danou zemi.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 2 – 10 pracovních dnů, pokud při popisu zboží není uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku zaslat ve stanovené lhůtě, budeme Vás o této skutečnosti průběžně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

Odstoupení od smlouvy

Dodací lhůta je od 2 – 10 pracovních dnů, pokud při popisu zboží není uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku zaslat ve stanovené lhůtě, budeme Vás o této skutečnosti průběžně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

POUČENÍ O uplatnění práva spotřebitele ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, máte právo odstoupit od této smlouvy, bez uvedení důvodu, ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nás informujte o svém rozhodnutí, prostřednictvím webového formuláře, který se nachází pro tento účel vpravo, nebo nám zašlete jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy, i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.cukrovadepilace.com. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena prostřednictvím internet bankingu, na účet, který jste uvedli ve webovém formuláři, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena, až po doručení vraceného zboží zpět, na naši adresu nebo po předložení dokladu, prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zboží se považuje za převzaté, když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezmete zboží.

3. Způsob vrácení zboží.

Zašlete nám zboží zpět, nebo ho přineste na naši adresu. Můžete pověřit i třetí osobu, která nám zboží doručí (její jméno a adresu napište v oznámení nebo uveďte do webového formuláře v části poznámky), nejpozději do 14 dnů, ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.

4. Náklady a odpovědnost kupujícího za škody při vrácení zboží.

Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Reklamace

Reklamace se vyřizují podle platného reklamačního řádu stanoveného Českou republikou. Kupující je povinen si před převzetím zboží zkontrolovat zboží na poště. Pokud došlo k poškození zboží během přepravy, odpovědnost nese dopravce, ne prodávající (neplatí pokud prodávající je zároveň dopravce). V případě reklamace, kterou nebylo možné zjistit ihned po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (v kontaktech). Následně zašle objednané zboží na své náklady (ne na dobírku, ani osobně) prodávajícímu, v originálním balení a s příslušnými doklady o koupi zboží. V případě, že je poškození zboží neodstranitelné, kupující má právo si vybrat stejný zboží. V případě, že zboží je nedostupný nebo se již nevyrábí, kupující má nárok na podobné zboží a vrácení, popřípadě doplacení cenového rozdílu zboží.

Podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, v případě zamítnutí reklamace, kterou si kupující uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení, které musí obsahovat: identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení; přesnou identifikaci posuzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledek posouzení; datum vyhotovení odborného posouzení. tento posudek musí prodávající poskytnout kupujícímu do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Alternativní řešení sporů

Podle zákona č.391 / 2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, vyplývá prodávajícímu povinnost informovat kupujícího o možnosti alternativního řešení sporů.

Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení své reklamace, nebo se domnívá, že došlo k porušení jeho práv a rozhodne se vzniklý spor řešit podle ustanovení zákona o alternativním řešení sporů, měl by se nejprve obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na jeho žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo do 30 dnů od odeslání žádosti vůbec nereaguje, může se spotřebitel obrátit na subjekt alternativního řešení sporů s návrhem na zahájení řízení.

Subjekty alternativního řešení sporů:

Úřad pro regulaci síťových odvětví,
Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb,
Slovenská obchodní inspekce

Kompletní seznam subjektů najdete na tomto odkazu zde.

Kupující má podle zákona možnost výběru subjektu alternativního řešení sporů, na kterého se v případě řešení sporu obrátí.

Kupující dle vlastního uvážení může návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů podat v listinné či elektronické podobě nebo ústně do protokolu.

Řešení zahraničních sporů

Další možností je podání návrhu na zahájení prostřednictvím platformy – klikněte zde.

Jde o platformu na úrovni Evropské Unie, prostřednictvím, které je možné mimosoudní řešení sporů. Jedná se především o spory, které vznikly při zahraničních online transakcích.

Zákon o alternativním řešení sporů ani směrnice však nevylučují možnost, aby kupující využil platformu i při sporech mezi subjekty téhož státu, či při sporech, které nebyly uzavřeny online či na dálku.

Po spuštění uvedené platformy, tak bude moci kupující podat stížnost i prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře, přičemž by mu měla být dána možnost vybrat si subjekt alternativního řešení sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulář by měl být dostupný ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Výsledek alternativního řešení sporů

Výsledkem řízení o alternativním řešení sporu, ať už začalo na základě listinného, elektronického podání, podání do zápisu nebo prostřednictvím platformy by měla být dohoda prodejce a kupujícího o smírném vyřešení jejich sporu.

Zákon o alternativním řešení sporu ukládá subjektu alternativního řešení povinnost vypracovat písemný návrh dohody, která se podpisem stává závazná pro obě strany.

Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, sortiment zboží a ceny na internetových stránkách www.cukrovadepilace.cz. Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a podmínky, které nejsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách se řídí podle Obchodního zákoníku.

Autorská práva

Jakýkoli obraz prezentován na těchto stránkách je chráněn autorským zákonem 618/2003 Z.z., jeho šíření bez souhlasu provozovatele je zakázáno.